БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Семинар ”КОРПОРАТИВЕН PR"

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - “Корпоративен PR”.

Семинарът ще се проведе на 7 и 8 октомври 2004 ( четвъртък и петък ) в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, София 1000, в залата на 3-ти етаж.

Продължителност: 9:00 – 16:30

Съдържание на семинара:

І. Концепцията “ Корпоративен PR “

 1. Развитие на концепциите за корпоративен PR.
 2. Кoрпорацията в публичното пространство.
 3. Публиките и техните мнения.
 4. Форми на корпоративен PR.
 5. Средствата за комуникационно въздействие на медиите.
 6. Образът на корпорацията – благоприятен имидж, имиджмейкърство и PR.

ІІ. PR –практика в корпорацията

 1. PR етика.
 2. Отделът “ PR “.
 3. Специалистът по PR ( пиарменът ).
 4. Комуникационна програма за въздействие чрез PR.
 5. Конкретни примери за PR от корпоративната практика.

Лектор: доц. Лучия Илиева - президент на ЛИМАСОЛ Консултинг, старши консултант на GOPA по GTZ-проекта за насърчаване на икономиката и заетостта; PHARE – консултант по проект 0102.03 BG “Културен туризъм”; консултант към Институт “Отвоерно общество” – Будапеща.

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на e-mail: education@bcci.bg.

За повече информация: http://www.education-bulgaria.org/index3_calendar.htm

Таксата за семинара в размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.

Back   HOME 29 септември 2004 г.