БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Официално откриване на новата сграда на Българската търговско-промишлена палата

На 21 септември 2004 г. (вторник) в 12:30 ч. по повод 110 години от основаването на Палатата ще се проведе тържественото откриване на новата сграда на БТПП (ул. Искър 9). Тя ще бъде официално открита от президента на Република България Георги Първанов.

Широкият обхват от услуги, влизащи в предмета на дейност на БТПП, съчетано с последователно провежданата от нея политика за високо качество и етика във взаимоотношенията между стопанските субекти, ще продължават да бъдат водещо начало и при услугите, предлагани в новата сграда. Идеята е на едно място да бъдат съсредоточени и предоставяни всички услуги, късаещи бизнеса. Функционалното й предназначение е с цел възможно най-доброто обслужване не само на членовете на БТПП, но също така и на всички заинтересовани български и чуждестранни фирми, организации и др.

Българската търговско-промишлена палата е създадена през 1884 година и е най-голямата неправителствена организация в България. От 1984 г. БТПП е асоцииран член на Асоциацията на световните търговски центрове, където членуват над 300 световни търговски центрове от около 100 страни и над 750 хиляди фирми от целия свят. В момента в Палатата членуват над 44 000 фирми, между които 9 000 чуждестранни.

 

Back   HOME 21 септември 2004 г.