БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-корейски бизнес-форум и Пета сесия на смесения българо-корейски бизнес-съвет

На 1 октомври 2004 г. (петък) от 10:00 ч. в конферентната зала на новата сграда на БТПП (ул. “Искър” №9) ще се проведе Българо-корейски бизнес-форум и Пета сесия на Смесения българо-корейски бизнес-съвет.

Мероприятието се организира по повод посещението на бизнесделегация от Република Корея, водена от вицепрезидента на Корейската търговско-промишлена палата Ким Хю-Сънг.

Моля, за заявки за участие във форума, изпращайти приложената регестрационна форма.

С П И С Ъ К

на участниците в делегация от Република Корея

ИМЕ КОМПАНИЯ ДЛЪЖНОСТ
1. Хюнг-Рюл Ма Търговско-промишлена палата Гуанг-Жу
Nam Yang Engineering & Construction Co., Ltd.
Председател/
Президент
2. Хю-Сънг Ким Корейска ТПП Председател
3. До-Соо Лим Bo-Sung Powertec Co.,Ltd
Хардуеър
Президент
4. Жоо-Ин Ким Sees Corporation
Текстил и кожи
Президент
5. Бюнг-Сунг Лии SE HWA Co., Ltd.
Части за електроника и електрически уреди
Председател
6. Санг-Ук Хан Tърговско-промишлена палата Хуасеонг Генерален директор
7. Бум-Сн Лии Търговско-промишлена палата Ансеонг Председател
8. Ик-Хан Чои Търговско-промишлена палата Еумсеонг Председател
9. Хии-Йонг Ким Dong Yang Co. Ltd. Президент
10. Куанг-Уоо Чонг Daesung Industrials Co., Ltd.
Енергийни ресурси, газ и въглища
СЕО/Президент
11. Хунг-Сеок Парк Lucky Industry., Ltd. Представител директор
12. Джае-Хоон Чой Nam-Hwa Construction Co Президент
13. Ки-Санг Лии Dae-Ho Electric Co., Ltd. Президент
14. Ун-Коо Ъгунг Sam Young Express Co., Ltd Президент
15. ТаеІЮнг Лии Korea Cottrell Co. Ltd.
Уреди срещу замърсяване на въздуха м Ел. Колектор за прах
`
16. Гю-Соо Лии Alpha Trading Co., Ltd
Резервни части за автомобили
Президент
17. Соон-Я Чой Sam Young Express Co., Ltd Директор
18. Югн-Жоон Лии Корейска търговско-промишлена палата Заместник директор
19. Сеонг-Уоо Лии Корейска търговско-промишлена палата Управител/Секретар мисии

П Р О Г Р А М А
на
БИЗНЕС ФОРУМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА КОРЕЯ
5-та сесия на СМЕСЕНИЯ БЪЛГАРО-КОРЕЙСКИ БИЗНЕС СЪВЕТ

1 октомври 2004 г., нова сграда на БТПП - ул. “Искър” № 9

10.00 – 10.10 Откриване – г-н БОЖИДАР БОЖИНОВ – Председател БТПП
10.10 – 10.20 Поздравление от г-н КИМ ХИЙЮНГ – Председател на Смесения българо-корейски бизнес съвет
10.20 – 10.40 Г-н Радослав Бозаджиев – зам. министър на икономиката –Бизнес климата в България
10.40 – 11.00 Г-н Ким Жесоп - Зам. министър на ВнР и Търговията - Състояние на икономиката на Р Корея
11.00 – 11.20 Г-н Ива Стойкова – Гл. секретар на Агеницията за чуждестранни инвестиции - Възможности за инвестиции в България
11.20 – 11.40 Г-н Сонг Конг Лий – Директор на КОТРА – “Как да засилим сътрудничеството между България и Р Корея?”
11.40 – 11.50 Подписване на споразумение между БТПП и Корейската ТПП
11.50 - Закриване – г-н БОЖИДАР БОЖИНОВ
12.00 Коктейл
13.30 - Контактна борса на български и южнокорейски фирми

 

Back   HOME 21 септември 2004 г.