БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Международен инвестиционен форум "Перспективи и приоритети за инвестиране"
5 - 8 октомври 2004 г., гр. Гродно, Република Беларус

Администрацията на Свободна икономическа зона "Гродноинвест" за втори път организира Международен инвестиционен форум на тема "Перспективи и приоритети за инвестиране" в периода 5 - 8 октомври 2004г. в гр.Гродно, Република Беларус.

Целта на форума е оказване съдействие на предприятията от Гродненския регион да представят своите инвестиционни проекти и да покажат потенциалните възможности за международно сътрудничество. В рамките на събитието чуждестранните инвеститори ще имат възможност да се запознаят на място с икономическите, юридическите и други условия на инвестиционния процес в СИЗ "Гродноинвест", както и да разгледат конкретните предложения за създаване на собствено и съвместни производства.

За директна връзка с организаторите - тел./факс: (+375 152) 77 11 76; тел. (+375 152) 77 11 83; E-mail: invest@mail.grodno.by

За допълнителна информация по програмата на Форума может да получите инфоормация от БТПП, на тел. (02) 987 36 29, Валентина Ташева.

Back   HOME 21 септември 2004 г.