БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Покана за участие в среща с чешки фирми

На 28 септември 2004 /вторник/ от 14:00 до 16:30 часа в конферентната зала на павилион № 7 на Пловдивския панаир, Българската търговско-промишлена палата, съвместно с търговската служба при Посолството на Чехия в София, организират бизнес-форум, в който ще участват всички чешки фирми – изложители на панаира. /приложен списък/

Каним Ви да вземете участие във форума като до 23 септември ни изпратите потвърждение на факс 02/9873209 или e-mail: vtasheva@bcci.bg, включващо име и адрес на фирмата, телефон, факс, e-mail, предмет на дейност, участник/длъжност, с коя от фирмите искате да се срещнете.

За допълнителна информация и потвърждения:
Валентина Ташева – бизнес център на БТПП
тел. 02/987 36 29

Чешко-български бизнес и инвестиционен форум
28 септември 2004 г.
Конферентна зала на палатата № 7, Международен панаир Пловдив

П Р О Г Р А М А

14.00 – 14.05

Официално откриване – приветствие към участниците на форума
посланик на ЧР

14.05 – 14.20

Изказвания на министрите на промишлеността и търговията на ЧР и на енергетиката и енергийните ресурси на РБ:
Министър на ПТ на ЧР г-н Милан Урбан - 7 мин.
Министър на ЕЕР на РБ г-н Милко Ковачев - 7 мин.

14.20 – 14.40

Изказвания на представители на БТПП, МПТ на ЧР и МЕЕР на РБ:
Българска търговско-промишлена палата - г-н Божинов - 7 мин.
Министерство на промишлеността и търговията на ЧР зам.-министри г-н Тлапа х г-н Пецина - 7 мин.
Министерство на икономиката на РБ - г-н Бозаджиев - 7 мин.

14.40 – 14.50

Въпроси

14.50 – 15.20

Изложение на представителя на дружеството CEZ на тема: Намеренията на дружеството CEZ в сектора на енергетиката в РБ
г-н Роман х г-н Шмалц PPT - 10 мин.

Изложение на представителя на Агенцията за чуждестранни инвестиции на РБ на тема: Инвестиционни възможности в РБ, промяна на правните условия, подготвяни инвестиционни проекти
г-н Езекиев х г-н Михайлов - 10 мин.

Изложение на представителя на агенцията Czech Trade на тема: Czech Trade – Ваш търговски партньор в Чешката република
г-н Кочарек РРТ - 10 мин.

15.20 – 15.30

Въпроси

15.30 – 15.50

Кафе пауза

15.50 – 16.30

Двустранни разговори на участниците в бизнес форума
(Разговорите ще се проведат в конферентната зала или на щандовете на чешката експозиция в палатата № 7)

от 16.30

Възможност за продължение на двустранните разговори с представители на фирмите на щандовете на чешката експозиция

Забележка:

Back   HOME 17 септември 2004 г.