БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Годишно събрание на Българо-израелската търговско-промишлена палата

 На 16 септември 2004 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала III етаж на БТПП (ул. “Парчевич” №42) ще се проведе годишно общо събрание на Българо-израелската търговско-пормишлена палата към БТПП. На събранието ще бъдат обобщени данните за развитието на българо-израелските икономически отношения през 2003 г. и перспективите пред тях.

През последните години стокообменът между България и Израел бележи постоянна тенденция на нарастване с преимуществено положително търговско салдо за България. През   2002 г. общият стокообмен достига 61.9 млн.щ.д., от които износ  43.4 млн.щ.д. и внос 18.5 млн.щ.д. За 2003 г. двустранният стокообмен възлезе на 58 млн.щ.д., в т.ч. износ 38.6 млн.щ.д. и внос 19.4 млн.щ.д. Спрямо 2002 г. общият стокообмен се съкрати с 6.3 %, в т.ч. износа с 11 %. Вносът нараства с 4,8 %.

По-голямата част от израелските инвестиции в България са в областите промишленост, търговия, финанси, транспорт, селско стопанство и туризъм.

През 2003 г. беше отбелязан десетгодишният юбилей от създаването на БИТПП като обществена организация, която има за цел да съдейства за развитието на икономическите отношения между Р България и държавата Израел.

Понастоящем в БИТПП членуват над 60 български фирми и организации. Палатата е открита за членство на всяка фирма, имаща интереси за икономическо сътрудничество с Израел. Основни партньори на БИТПП от израелска страна са основаната през 1990 г. в Тел Авив Израело-българска търговска камара, Федерацията на израелските търговски камари и Израелският експортен институт. В своята работа БИТПП се радва на постоянната подкрепа и ценно сътрудничество на Израелското посолство в София, с което издава съвместен информационен бюлетин. Председател на БИТПП от създаването и до момента е г-н Пейчо Лалев, управител на “КОВА Трейдинг” ООД.

Back   HOME 15 септември 2004 г.