БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Тридесет души започнаха работа в Габрово

Националният център за професионално обучение в системата на БТПП – клон Габрово (НЦПО) завърши успешно участието си в проект BG 0102.05.05.031 “Професионалното обучение – шанс за заетост и конкурентоспособност” в рамките на програма ФАР “Инициативи на пазара на труда”.

В рамките на проекта са обучени 54 безработни лица за работници в шивашката промишленост, 13 безработни лица по професията сервитьор-барман, преквалифицирани са 26 заети лица от 10 заведения за обществено хранене, 14 заети лица по професията “Шивач”. 30 от обучените безработни лица започнаха работа.

Back   HOME 13 септември 2004 г.