БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП организира бизнес-форум по повод посещението на президента на Албания

Президентите на България и Албания Георги Първанов и Алфред Моисиу приветстваха участниците в организирания в новата сграда на БТПП бизнес форум. В него участваха 45 български и албански фирми. Той се проведе по повод официалното визита на президента на Албания.

Председателят на БТПП откри форума с думите, че съществуват потенциални възможности за разширяване на иконоимечското сътрудничество чрез създаване на нови смесените фирми, които в момента са 16 на брой. Според него провеждането на съвместни бизнес-форуми ще имат положителен принос за развитието на двустранните икономически връзки.

“Очакваме тази година стокообменът между двете страни да нарастне с 20%. За това има всички обективни предпоставки – георгафска близост, допълнително скъсена от позитивния политически диалог и новите възможности на фонда за експортно застраховане”, подчерта президентът Първанов в изказването си. Покачването на стокообмена зависи от пазарния тип отношения, които фирмите ще установят по между си, обмяна на информация, високо качество на стоките, ефективност на разплащанията, както и необходимостта да се доведат докрай крупните инфраструктурни проекти между двете страни.

Президентът на Албания изтъкна, че бизнесмените са основният фактор за развитието на икономиката на държавата, който трябва да играе ролята на регулатор и да ги подпомага. “Районът, в който се намират двете страни, има нужда от по-лесна комуникация и отдавна работим по реализирането на коридор №8, който ще предложи големи възможности и може да бъде изграден с подкрепата на външни инвеститори”, поясни той.

До момента в БТПП са регистрирани 54 фирми с албанско участие. България е един от основните външнотърговски партньори на Албания и е на 5-то място във външната търговия на страната след Италия, Гърция, Германия и Турция. В стокообмена на България с балканските страни за 2002 и 2003 г., Албания заема 9-то място при износа и при вноса;

Back   HOME 13 септември 2004 г.