БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Семинар:
"РАЗУЗНАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА"

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - "Разузнаване на конкуренцията".

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 20 и 21 септември 2004 ( понеделник и вторник ) в сградата на БТПП, на ул. Парчевич 42, София 1000, в залата на 3-ти етаж.

Продължителност: 9:30 - 16:30

В съвременните пазарни условия всяка компания си задава въпросите: "Как да се защитя от конкурентите и да стабилизирам своята позиция на пазара?, Как да запазя своите клиенти? Има ли възможност да спечеля нови купувачи?" Разузнаването на конкуренцията (известно в западните бизнес-школи като Competitive Intelligence - CI) представлява цялостен систематизиран и етичен подход за събиране и анализ на информация за конкурентите и за пазарната среда, в която компаниите работят. На базата на резултатите от този анализ се изработват фирмени стратегии, целящи да увеличат конкурентноспособността на фирмата.

Предлаганият семинар систематизира познанията на фирмените мениджъри в областта на маркетинговите проучвания, прогнози и стратегии, разкрива нови аспекти на стратегията и тактиката за разузнаване на конкуренцията и помага да изградят свои собствени методи за прилагане на CI-методологията във фирменото управление.

Съдържание:

 1. Аспекти на съвременната бизнес-среда. Управляеми и неуправляеми елементи на маркетинга.
 2. Основи на СІ - дефиниция и различия между СІ и промишлен шпионаж.
 3. Основни задачи на СІ - защо е нужно да разузнаваме конкурентите?
 4. СІ-цикъл. Какво се прави на всеки етап от цикъла?
 5. Необходим персонал за реализация на СІ-проекти.
 6. Методи и източници за събиране на информация. Пазарни и браншови анализи.
 7. Сегментация на потребителските пазари - видове клиенти и техните особености. Характеристика на индивидуалните и груповите потребители.
 8. Основни принципи на пазарните проучвания. Методологични аспекти, начини за избягване на грешки и заблуди при проучванията и интерпретацията на резултатите.
 9. Инструменти и техники за разузнаване на конкуренцията.
 10. Методика за оценка на събраната информация. Изводи и прогнози.
 11. Как изглежда един СІ-проект?
 12. Практическо приложение на СІ в България.

Лектор: доц. Лучия Илиева - президент на ЛИМАСОЛ Консултинг, старши консултант на GOPA по GTZ-проекта за насърчаване на икономиката и заетостта; PHARE - консултант по проект 0102.03 BG "Културен туризъм"; консултант към Институт "Отвоерно общество" - Будапеща.

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на E-mail: education@bcci.bg

За повече информация: www.education-bulgaria.org

Таксата за семинара в размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на:

Back   HOME 9 септември 2004 г.