БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Стартира кампанията "За чиста България"

Председателят на БТПП Божидар Божинов приветства кампанията на организацията за оползотворяване на отпадъци "ЕкоБулПак" АД "За чиста България", която стартира на 7 септември 2004 г. в х-л "Хилтън". На събитието присъстваха още министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова и членовете на сдружението.

Кампанията "За чиста България" ще обхване работа с общините, фирмите и населението по отношение на разделното събиране на отпадъци.

"ЕкоБулПак" АД получи разрешение от Министерство на околната среда и водите за дейност по оползотворяване на отпадъци. Дейността на организацията е част от усилията на българското правителство за изпълнение на ангажиментите по Глава 22 "Околна среда", свързани с предстоящото членство на България в Европейския съюз.

 

Back   HOME 7 септември 2004 г.