БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проведе се общо събрание на Българо-японския икономически съвет

Вицепремиерът и министър на икономиката на Р България Лидия Шулева беше избрана за председател на смесения Българо-японски икономически съвет при БТПП. Това стана в рамките на общо събрание на съвета на 31 август, на което беше приет нов устав и ръководство. Според министър Шулева една от основните дейности на съвета ще бъде привличането на японски инвестиции у нас. Най-важната дейност ще е организирането на бизнес срещи между фирми от двете страни и участие в съвместни инвестиционни проекти в областите енергетика, инфраструктура, екология и туризъм. В програмата на съвета до края на тази година ще залегне и работна среща, във връзка с българското участие на международното изложение ЕКСПО 2005 в Аичи, Япония.

Заместник-председател на съвета ще бъде Георги Стоев, член на УС на БТПП. Нели Сандалска, изпълнителен директор на “Балкантурист” АД, която беше избрана за един от членовете на Управителния съвет, подчерта, че само през 2004 г. се наблюдава 21% ръст на японския пазар по отношение на туризма, което е предпоставка за разработване на съвместни проекти в тази област.

Икономическият съвет за двустранно сътрудничество между България и Япония е създаден през 1972 година на обществена основа. Той е доброволна и самоуправляваща се обществена формация на стопански субекти, обединени от интереси, свързани с българо-японските икономически отношения. В съвета членуват представители на фирми, организации и индустриални съюзи с интереси в Япония. Негови членове са и трима бивши посланици на България в Япония. От учредяването на съвета до днес са проведени 18 работни сесии, последната от които през 2002 г. До края на тази година предстои провеждането на деветнадесета редовна сесия на смесения съвет в Токио.

Към момента обемът на направените инвестиции от японски компании в българската икономика възлиза на 25.5 млн д. През 2003 г. се наблюдава рязко увеличение на стокообмена от 151.4 %, в сравнение с 2002 г. Вносът е увеличен с 153.7 %, в т.ч. е нарастнал вноса на пътнически автомобили със 176 %, автоматични машини за обработка на информация - с 151.9 %, предавателни апарати за радиотелефония - над 2 пъти. 

Back   HOME 31 август 2004 г.