БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Семинар: Как да бюджетираме проекти по програма "Леонардо да Винчи"

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира поредица семинари на тема - "КАК ДА БЮДЖЕТИРАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ" .Първият от серията ще бъде на примера на програма "Леонардо да Винчи".

Семинарът е полудневен и ще се проведе на 14 септември 2004 (вторник) в сградата на БТПП, на ул. Парчевич, 42, 4ти етаж, семинарна зала.

Продължителност: 13:00 - 18:00

Семинарът цели да запознае аудиторията с възможностите за типово бюджетиране на проекти в рамките на програма "Леонарди да Винчи". В рамките на семинара ще бъдат разгледани бюджетите съобразно всички мерки. Ще бъде разяснено как да се подбере подходяща базова формула за изчисление, да се търси необходимото съответствие между бюджетните формуляри, как правилно да се попълват формулярите и да се комплектоват необходимите документи.

Лектор: Галя Манова, сертифициран лектор от Сдружението на Германските народни университети по международната компютърна програма XPERT за следните модули: Текстообработка, Електронни таблици, Бази данни, Презентация, Интернет, Електронна обработка на информацията; консултант по бюджетиране на проекти - Институт за международно сътрудничество на Сдружението на Германските университти в България.

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на E-mail: education@bcci.bg

За повече информация: www.education-bulgaria.org

Таксата за семинара в размер на 35 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на:
сметката на НЦПО 1000 388 618
банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр. Нансен
или заплатена на място в офиса на НЦПО - ул. Парчевич, 42, сградата на БТПП, ет. 12

Back   HOME 27 август 2004 г.