БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Беше извършен предварителен одит на БТПП

На 26 август 2004 г. главният одитор в сертификационната организация "Ес Джи Ес - България" Калин Стоянов извърши предварителен одит на БТПП. Целта беше да се установи доколко Палатата е готова за сертифициране на внедрената Система за управление на качеството ISO 9001:2000. Същинският сертификационен одит е насрочен за средата на м. септември.

Back   HOME 27 август 2004 г.