БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БУЛПРО подготвя актуализиран Наръчник за преминаване на границите

На първото си заседание от новия сезон, което се проведе на 25 август 2004 г. в БТПП, представители на членуващите в БУЛПРО министерства и ведомства обсъдиха актуализация на Наръчника за преминаване на границите, който бе издаден през 2000 г.

Актуализацията се налага от промените, настъпили в граничния пропусквателен режим във връзка с подготовката на България за присъединяване към Европейския съюз. През последните години бяха подобрени процедурите за преминаване на границите, подготвя се въвеждането на обработка на едно гише и единен граничен фиш. Същевременно хармонизацията на българското законодателство с европейското изисква промени във визовия режим и контролните процедури и въвеждането на нови видове контрол по бъдещите европейски граници, напр. контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци и др.

Новото издание на Наръчника ще отразява и значително обогатената актуална информация в Интернет, предоставяна на уеб страниците на министерствата и регионалния уеб-сайт за улесняване на търговията и транспорта www.ttfse.org

Наръчникът за преминаване на границите е първото по рода си издание, което бе високо оценено от представители на Световна банка, библиотеката на Конгреса на САЩ, SECIPRO и редица други организации. Изданието е насочено към физически лица, преминаващи границите, както и малки и средни предприятия, които желаят да получат представа за процедурите за влизане и и злизане от България

Back   HOME 27 август 2004 г.