БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Семинар “КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА
"ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - "КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ" .

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 09 и 10 септември 2004 ( четвъртък и петък) в сградата на БТПП, на ул. Парчевич 42, 3-ти етаж, семинарна зала.

Продължителност: 9:30 - 16:30

Семинарът цели да запознае аудиторията с правилата и процедурите за кандидатстване по проекти в рамките на програма "Леонарди да Винчи". В рамките на семинара ще бъдат разгледани възможностите за кандидатстване по всички мерки, по които е публикувана покана за 2005-2006 год. Ще бъде разяснено как да се подбере подходяща мярка, да се търси необходимото съответствие с програмните цели, как правилно да се попълват формулярите и да се комплектоват необходимите документи.

1 ден- Запознаване с програма "Леонардо да Винчи", мерките и сроковете за подаване на предложения и програма "Мобилност"

 

09:30-10:00  Обща информация за програмата. Как се управлява програма "Леонардо да Винчи" и какъв е нейния бюджет" 
10:00-10:30  Основни цели на програмата. Кои са новите аспекти. 
10:00-11:00  Как се участва в програмата. Основни формуляри за кандидатстване. Кой може да участва в програмата. 
11:00- 11:30  Кафе пауза 
11:30-13:00  Мерки, по които могат да се подават проекти и срокове на приемане на предложенията 
13:00-14:00  Обедна почивка 
14:00-16:00  Програма "Мобилност" 
16:00-16:30  Дискусия, отговори на въпроси на аудиторията 

2 ден- Разработка на пилотни проекти, транснационални мрежи и съвместни дейности

 

09:30-11:00  Разработка на пилотни проекти. Езикови компетенции. 
11:00-11:30  Кафе пауза 
11:30-13:00  Транснационални мрежи. Референтни материали. 
13:00-14:00  Обедна почивка 
14:00-16:00  Съвместни дейности. Съответствие на приоритетите на програмата с видовете мерки. 
16:00-16:30  Финална дискусия. Въпроси и отговори. 

Лектор: доц. Лучия Илиева, президент на Консултантска агенция ЛИМАСОЛ, сертифициран управленски консултант (СМС) и преподавател към Централно-Европейски Университет (CEU) - Будапеща. Г-жа Илиева има Магистърска степен по маркетинг от Марсилския Университет - Франция, специализация по туризъм в SAC - Великобритания и значителен опит като консултант по програма ФАР "Развитие на културен туризъм", GTZ-проект към Немско Посолство и Институт Отворено Общество - Европа.

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на E-mail: education@bcci.bg.

За повече информация: www.education-bulgaria.org

Таксата за семинара в размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен или заплатена на място в офиса на НЦПО - ул. Парчевич, 42, сградата на БТПП, ет. 12.

Back   HOME 4 август 2004 г.