БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Връчени са първите сертификати по Българо-фламандския проект

На официална церемония в новата сграда на БТПП "Световен търговски център-асоцииран" министър Христина Христова връчи сертификати по Българо-фламандския проект "Центрове за обучение по предприемачество в извънработно време". 52 експерти успешно завършиха обучението си и ще бъдат първите обучители на предприемачи в страната. По този начин приключи първият модул от проекта, който стартира в началото на 2004 г. и включваше обучение по българско и европейско право, бизнес планиране, маркетинг и комуникации.

Вторият модул ще бъде реализиран в Габрово през декември 2004 г., като сертифицираните български преподаватели ще започнат обучение на 50 предприемачи по стартиране и развитие на бизнес в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, туризма и търговията.

Третата част от проекта ще започне в София през март 2005 г., като ще бъдат обучени още 50 предприемачи от София и страната. Курсовете ще се организират в извънработно време, без откъсване от работа.

Успешно завършилите ще получат сертификат за професионално обучение по избрана от тях професия, което ще им даде по-добър шанс за започване на собствен бизнес или повишаване на квалификацията. Сертификатите ще се заверяват от Центъра за професионално обучение "СИНТРА", Централна Фландрия и от Националния център за професионално обучение в системата на БТПП.

Средствата по проекта са осигурени от фламандското правителство и българското Министерство на труда и социалната политика.

Back   HOME 20 август 2004 г.