БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Държавно-обществената комисия за подпомагане на митническата администрация ще срещне партньори от Турция

На заседанието на Държавно-обществената комисия за подпомагане на митническата администрация, проведено на 10.08.2004 г., Националният съвет за улесняване на търговията БУЛПРО към БТПП изнесе доклад за мониторинга на ГКПП Капъкуле – Капитан Андреево, провеждан съвместно с турския партньор ТУРКПРО. Комисията обсъди изнесения доклад и направи предложение мониторингът да се провежда постоянно и да се използват камери, а информацията от тях да се предава по Интернет. През май т.г. прокомитетите установиха, че подобряването на процедурите по преминаване на границите позволява стопяване на опашките от чакаши камиони, които преминават през България на път за Западна Европа. Измерено бе, че средното време за преминаване може да бъде съкратено от 9 ч 11 мин на 2 ч 26 мин. в най-натоварените дни.

БУЛПРО предложи четиринадесетото заседание на комисията да се проведе под формата на двустранна среща на двата прокомитета на 05.11.2004 г. в Пловдив и мониторинг на ГКПП Капъкуле – Капитан Андреево. На срещата ТУРКПРО ще бъде запознат с дейността на комисията, чиято работа представлява пример за успешно публично-частно партньорство.

Държавно-обществената консултативна комисия за подпомагане развитието на митническата администрация функционира като консултативен орган кум министъра на финансите от 2002 г. В нея участват Агенция “Митници”, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието, Министерство на държавната администрация, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Съюза за стопанска инициатива. Kомисията подпомага министъра на финансите в дейността по подготовката на митническата администрация за участие на Република България в Митническия съюз на Европейския съюз, анализира и оценява дейността на митническата администрация, дава становища по предложени мерки и действия за подобряване дейността на митническата администрация, и др.

Back   HOME 13 август 2004 г.