БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-баварският център по управление на качеството при БТПП успешно приключи проект финансиран от ЕС

На 30 юли 2004 г. приключи финансирания от Европейския съюз проект на Българо-баварския център по управление на качеството при БТПП “Системен подход за ефективно управление”, в който взеха участие 30 родни фирми. По този повод на 5 август 2004 г. в БТПП се проведе заключителната среща по проекта, на която присъстваха представители на Палатата, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и всички фирми, сертифицирани по проекта.

Целта на инициативата беше чрез повишаване знанията и уменията на предприемачите да се постигне разширяване на дейността им, а оттам и да се създадат възможности за разкриване на нови работни места. Обучените и консултирани предприемачи придобиха знания и умения за начините на въвеждане, приложение и внедряване на европейските стандарти за качество и на ефективни методи за управление на фирмите.

Проектът беше осъществен в партньорство с “Филконсулт” ЕООД и “Аксент консултинг” ЕООД, с помощта на които бяха проведени консултации на български предприемачи по две основни направления: обучение и консултации за разработване и внедряване на система за управление на качеството по изискванията на стандарта ISO 9001:2000; обучение и консултации по технически изисквания към продуктите, промени в законодателството и стандартите, процедури за износ от България и внос в други страни, маркетинг, стратегическо планиране и трудово законодателство.

Българо-баварският център за управление на качеството е създаден през септември 1996 г. от БТПП и Баварския Център по мениджмънт Изток – Запад (ОВЦ). Центърът започва развитието си с обучение по внедряване на системи за управление на качеството по ISO 9000. Вследствие на тази инициатива са обучени специалисти, които сътрудничат на Центъра в областта на консултациите по ISO 9000.

Back   HOME 5 август 2004 г.