БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП участва в провеждането на Българо-испански бизнес форум

На 26 юли 2004 г. в Гранд хотел "Радисън" САС по повод посещението на испанска делегация, водена от кмета на гр. Валдеморо Хуан Мигел Морено Торес се проведе Българо-испански бизнес-форум под мотото "Поглед на изток". Организатори бяха Фондацията на мадридския автономен университет, БТПП и представителството у нас на испанската фирма "Транслейтконсулт". Във форума участваха 60 представители на български и испански фирми, специализирани в областите парфюмерия и козметика, разработване на софтуерни програми в картографията, строителството, печатарската индустрия и канцеларски материали, маркетинг и промоции, графичен дизайн.

Посланикът на Кралство Испания у нас Н.Пр. Хосе Анхел Лопес Хорин откри форума с думите, че в периода на трите години откакто е в България съдейства оптимално за активността на българо-испанските икономически връзки, които винаги са имали потенциал. И в България и Испания присъства импулсът към модернизация, и двете страни са преминали през идентични събития. Според Н.Пр. Хосе Анхел Лопес Хорин България трябва да участва активно в процеса на сближаване с останалите европйски страни. Той подчерта, че напредъкът на страната ни в политически и в икономически план, финансовата стабилизация и подобрения инвестиционен климат, ще й позволят да се превърне в пълноправен член на Евросъюза.

Хуан Мигел Морено Торес съобщи, че инициативата за традиционно провеждане на такива форуми датира от миналата година и е възникнала в Мадридския автономен университет, който се стреми да установява тесни връзки с испански фирми и се отличава с иновациите си в предприемачеството. В България за провеждането на форумите отговаря "Транслейтконсулт", която тясно се занимава възможностите за развитие на бизнес в Източна Европа, бизнессредата и реформите в европейските страни и установяване на контакти с испански фирми.

В рамките на форума търговско-икономическият съветник към посолството на Кралство Испания у нас Карлос Мерино запозна испанските бизнесмени с възможностите за инвестиране в България.

В град Валдеморо живеят 40 хиляди жители. В най-близко бъдеще предстои реализацията на проект на общината, според който на местните предприемачи ще бъде предоставена 3 млн. кв.м. индустриална площ за развитие на бизнес.

В икономическо отношение между България и Испания има подписани осем споразумения: за асоцииране на България към ЕС; търговска спогодба; за взаимно насърчаване и защита на инвестициите; за избягване на двойното данъчно облагане; за застраховане на експортните кредити; в областта на туризма; за регулиране на трудовата миграция; за икономическо, промишлено и техническо сътрудничество.

Испански инвестиции в България през периода 1992-2003 г. възлизат на 115 млн. щ.д., с което тя се нарежда на 15-то място сред чуждите инвеститори в България. Основните сектори, в които съществуват добри възможности за привличане на испански инвестиции са туризъм и хотелиерство, услуги, телекомуникации, енергетика, строителство на големи инфраструктурни проекти, хранителната и винарската промишленост и др.

До моента в БТПП са регистрирани 23 испански фирми.

Back   HOME 28 юли 2004 г.