БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Конференция "Австрийски енергийни дни в България"
28 - 30 септември 2004 г.

Австрийската енергийна агенция (E.V.A.) и Българската Агенция по енергийна ефективност Ви канят да вземете участие в конференция "Австрийски енергийни дни в България", която ще се проведе в гр. Пловдив, по време на Международния есенен технически панаир. Събитието се организира в партньорство с Информационен и учебен център по екология (ИУЦЕ) и със съдействието на Стопанската камара на Австрия - Външно-търговско представителство, София.

"АВСТРИЙСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ДНИ В БЪЛГАРИЯ" са част от инициативата за развитие на контакти и сътрудничество с българските институции, особено от гледна точка на съвместно осъществяване на проекти.

Конференцията цели да свърже австрийски фирми, които се интересуват от съвместни проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, с потенциални български партньори. По време на събитието се очаква да бъде положено началото на конкретни проекти и сътрудничества.

Програмата обхваща:

Заявки за участие заедно с регистрационен формуляр и презентации на предложения за възможни или вече съществуващи проекти с австрийски или други европейски фирми в областта на енергетиката се приемат на е-mail, факс или по пощата на посочените по-долу адреси:

Информационен и учебен център по екология

Срокове за заявки:

Конференцията ще се проведе в конгресния център на Международния панаир - Пловдив, зала "България". За участието не се заплаща такса, но е необходимо предварително записване. За допълнителна информация: Милена Димитрова, Информационен и учебен център по екология, тел.: (02) 989 27 85 или посетете интернет страницата: renewables.ceie.org

Back   HOME 23 юли 2004 г.