БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-виетнамски бизнес-форум 

По повод официалното посещение на виетнамска делегация у нас, начело с председателя на Народния съвет на гр. Ханой проф. д-р Фунг Хъу Фу, в БТПП се проведе смесен бизнес-форум, в който взеха участие 35 представители на български и виетнамски фирми, специализирани в областите инвестиции за развитие на градската инфраструктура, строителство, развитие на технологиите в медицината, туризъм и др.

В обръщението си към участниците във форума проф. д-р Фунг Хъу Фу заяви, че отношенията между България и Виетнам са приятелски и е време да се активизират най-вече в търговско-икономически план. Той подчерта, че през последните двадесет години Виетнам е преминал през етап на обновление и днес столицата Ханой е силно развит екологичен център, заемащ ключова позиция в страната. Според проф. Хъу Фу българските фирми могат да участват в съвместни проекти с виетнамски партньори, свързани с инвестиции в областта на строителството и инфраструктурата, промишлеността, екологичното селско стопанство и административно обслужване на населението.

Нгуен Хонг Шън, заместник-предедател на Сдружението на предприемачите в средните и малки предприятия и ръководител на бизнес-делегацията покани българските предприемачи да инвестират на 80-милионния виетнамски пазар и да се възползват от добрите условия, предоставяни от действащия там закон за чуждестранните инвестиции.

При посещението на председателя на Народното събрание на Р България Огнян Герджиков през месец март 2004 г. в Ханой, БТПП организира придружаваща бизнес-делегация, която участва в смесен бизнес форум. В рамките на форума беше подписан Анекс към Споразумението за сътрудничество между БТПП и Ханойската ТПП от 14 октомври 1998 г. Фирмите с бизнес интереси към Виетнам могат да потърсят актуална информация в библиотеката на БТПП, която в резултат на визитата беше актуализирана с данни за икономиката на Виетнам, приоритетни барншове, каталози на фирми и т.н.

До момента в търговския регистър на БТПП са вписани 42 дружества с виетнамско участие.

На 2 април 2001 г. между България и Виетнам беше подписана нова Търговска спогодба, която регламентира най-благоприятни условия за двустранна търговия в условията на пазарна икономика. През 2003 г. стокообменът между двете страни възлиза на 17 млн.щ.д.

ИНТЕРНЕТ страница - www.vnn.vn

Back   HOME 16 юли 2004 г.