БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Над 40 участници в семинар за разработване на проекти по програма ФАР на ЕС

На 5 и 6 юли 2004г. Националният център за професионално обучение в системата на БТПП организира семинар на тема “Как да разработваме успешни проекти по програма ФАР 2002 – икономическо и социално сближаване”. В обучението участваха над 40 представители на общини, неправителствени организации, браншови организации, фирми от различни сектори. Лектор беше доц. Лучия Илиева, президент на консултантска агенция “ЛИМАСОЛ” и преподавател към Централно-Европейски Университет (CEU) – Будапеща.

Поради големия интерес, който предизвика темата, в края на месец юли ще се проведат семинари за кандидатстване и по грантова схема BG 0202.03 “Учене през целия живот и професионално образование и обучение” както и обучение за разработване на проектни предложения по програма Леонардо да Винчи, в частност по проектите “Транснационални мрежи”, “Мобилност” и др.

Back   HOME 7 юли 2004 г.