БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Регионално сдружение на митническите агенти бе инициирано на международна среща в София

През 2007 г. България ще бъде страна, през която минават общоевропейските граници и този процес ще доведе до значително свиване на пазара за митнически услуги и неговото преструктуриране съгласно практиките в Европейския съюз. Този и други въпроси бяха акцент на срещата на Борда на Паневропейската мрежа CONFIAD, организирана от Българския съюз за митническо и външнотърговско сътрудничество (БСМВО) и БТПП на 2 юли 2004 г.

В рамките на срещата БСМВО предложи да бъде създадена Асоциация на балканските организации на митническите агенции, която да обединява сродни организации от двете страни на бъдещата граница на ЕС. Тази инициатива е част от процеса, стартиран по линия на Асоциация на балканските палати (АВС), която през 2004 г. се председателства от БТПП. Идеята получи подкрепата на БТПП, както и участниците от Гърция и Турция.

Само две години преди присъединяването на България към ЕС, лицензираните митнически агенти и митническото законодателство в България са изправени пред проблеми, свързани с електронното деклариране и резултатите от практиката за пряко представителство от лицензирани митнически агенции. В тази връзка беше формулирана обща позиция за правата на представителство на митническите агенти в Европейския митнически кодекс. След 11 септември 2001 г. САЩ са първата страна в света, която въведе практиката на пряко договаряне на правителството с оторизирани чуждестранни икономически оператори (пристанища, спедиции и др.), на които се гарантира ускорен достъп до американските пристанища в замяна на осигурени повишени мерки за сигурност. В Европейския митнически кодекс аналогична роля ще играе оторизираният икономически оператор и митническите представители активно участват в дефинирането на неговите права и отговорности.

За по-подробна информация:
Скретариат на БСМВО
тел: 9445314

Back   HOME 7 юли 2004 г.