БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Облекчено митническо деклариране

Облекчено митническо деклариране при внос влезе в сила от 1 юли 2004 г. (за информация вж.сайта на Агенция Митници – адрес http://www.customs.bg/uploaded_pics/docs.14.ukaz_obl.bg.pdf).

Освобождаването на стоките на утвърдени вносители /с минимум 15 вноса на месец/ вече ще става без подаване на митническа декларация и без заплащането на митните сборове.

Вносителите трябва да представят фактура, складова бележка, спецификация или друг вътрешен фирмен документ, съдържащ информация, която се попълва по-късно и в митническата декларация. Митните сборове трябва имат 100% обезпечение.

БТПП предложи на Агенция Митници обсъждането от експерти на всички тези нови моменти, което да обхване предлаганожения на мерки за разрешаване на проблемите и създаване на процедура и специален документ за облекчено деклариране и др.

За коментари и предложения – bulpro@bcci.bg, факс 987 32 09, Иван Гълъбов.

Back   HOME 5 юли 2004 г.