БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


България за първи път е домакин на среща на Борда на Паневропейската Мрежа CONFIAD

Среща на борда на европейската организация на митническите представители Паневропейска мрежа CONFIAD се провежда на 2 и 3 юли в новата сграда на Палатата Световен търговски център. Домакини са Българският съюз за митническо и външнотърговско сътрудничество (БСМВО) и БТПП. Срещата се проведе в навечерието на 125-тата годишнина от създаването на българските митници.

В срещата участват председателят на CONFIAD г-н Фернандо Кармо, председатели и предсатавители на националните организации на митническите агенти от девет европейски страни. От българска - председателят на БТПП Божидар Божинов, ръководители и представители на Агенция Митници, Министерство на икономиката и Националния съюз на българските спедитори.

Срещата е посветена на обсъждането на обща позиция за правата на митническите представители в европейския митнически кодекс. Беше направен обзор на предизвикателствата и благоприятните възможности пред бизнеса, във връзка с модернизираното митническо законодателство и разширяването на границите на Евросъюза.

За вбъдеще БСМВО, съвместно с КОНФИАД и с подкрепата на Европейската комисия и Агенция “Митници”, планира организирането на семинари и обучения, във връзка с промените в митническата среда след присъединяването на България към ЕС.

В сравнение със статута на митническите агенти в България, в повечето страни от Европейския съюз 100 % от митническите операции се извършват от лицензирани представители, а у нас делът на посредничеството от лицензирани митнически агенции непрекъснато се увеличава, но е в рамките на 50-60 %. Предстоящото въвеждане на електронни процедури при деклариране на митническите режими ще повиши отговорностите на икономическите оператори и налага промени в изискванията към лицензираните митнически агенции.
Back   HOME 2 юли 2004 г.