БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Кръгла маса на тема “Енергетиката след 2007 г. и алтернативни източници на енергия”

На 30 юни 2004 г. в БТПП се проведе кръгла маса на тема “Eнергетиката след 2007 г. и алтернативни източници на енергия”. Срещата беше организирана с цел информиране на бизнес средите за насоките на развитие на българската енергетика. В нея взе лично министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев, както и представители на НЕК, браншови организации, фирми и експерти.

Председателят на БТПП Божидар Божинов още в началото фокусира дискусията върху степента на прогнозируемост на цените на eнергията като фактор за конкурентоспособност на българските фирми. Министърът на енергетиката направи преглед на дейността на правителството в сферата на енергетиката до настоящия момент, като се спря на новата енергийна стратегия за страната, приета от НС 2002г. и промените в правната уредба на отрасъл енергетика - приемането на Закона за енергетиката (2003) и Закона за енергийната ефективност (2004). Акцентът беше поставен върху: новия пазарен модел в електроенергийната и газова сфера; приключването на ценовата реформа и пазарното регулиране на цената на енергийните продукти; наличието на финансови стимули и инструменти за реализиране на проекти за енергийна ефективност. Министър Ковачев подчерта либерализацията и възможността за пряко договаряне на услугите между производители и направи обобщение на казаното като заяви, че България има най-съвременното законодателство в сферата на енергетиката в региона на Източна Европа което прави страната ни привлекателен обект за инвестиции от частния сектор.

По време на срещата представителите на бизнеса поставиха конкретни въпроси, относно проектите за енергийна ефективност и схемите за тяхното реализиране, условиятa за производство на енергоспестяващи уреди, системата за контрол и отчитане на електрическа енергия, стимулите за големи предприятия-редовни платци, загубите на електроенергия, екологичната цена на българската енергетика и др.

В отговор Министър Ковачев препоръча да бъдат обмислени промени в енергийната база и по-конкретно използването на възобновяеми източници на енергия от бизнеса. В тази връзка той очерта и насоките на развитие на отрасъла, а именно общо запазване на неговата досегашна структура и изпълнение на международните ангажиментите по опазване на околната среда.

В заключение председателят на БТПП предложи да бъде създадена работна група, която да консултира и координира въпросите на бизнеса в сферата на енергийната ефективност.

Back   HOME 2 юли 2004 г.