БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП предоставя консултации за кандидатстване по програма “САПАРД”

От 1 юли 2004 г. БТПП предлага методическа помощ за фирмите, които желаят да получат субсидии по програма “Сапард”. Услугата включва предварителна консултация по индивидуалните проекти и същинска помощ, която се изразява в подготовка на бизнес плана и други необходими документи за представяне при кандидатстване.

Цената на час индивидуална консултация е 30 лв. без ДДС, а подготовката на бизнес план и всички други документи от 1% до 2,2 % от стойността на заявената инвестиция. Тази сума се заплаща на части, като окончателното плащане се извършва само след одобрен проект.

За предоставяне на горната услуга БТПП ползва квалифицирани бизнес консултанти, които са на Ваше разположение.

За повече информация и заявки можете да се обърнете към Дирекция “Проекти,маркетинг и нови дейности” при БТПП на тел. 988 34 82, факс 987 3209, или е-mail mtancheva@bcci.bg.

Информация за програмите на ЕС в Интернет

www.welcomeurope.com - Справочник за различните програми за финансиране чрез средства от ЕС

www.ebrd.com - Европейска банка за възстановяване и развитие

www.europa.eu.net - официален сайт на ЕС

www.evropa.bg - официален дайт на делегацията на ЕК в България

www.cordis.lu - електронен справочник за програми за малки и средни предприятия за страните от ЕС и ЦИЕ

www.kfw.bg - Германска агенция за насърчаване на предприятията

www.dnevnik.bg/europe - практически съвети как да участвувате в печеливш проект

www.bcci.bg - страница на БТПП с линкове към програми, нови дейности, полезни контакти

www.basprog.com/contacts.htm- -субсидии за консултантски услуги, маркетинг проучвания, бизнес планове

www.leonardo.hrdc.bg - програма “Леонардо да Винчи”

 

Информация за програми на ЕС, управлявани в ресорните министерства

www.mlsp.government.bg - Министерство на труда и социалната политика

www.mzgar.government.bg - Министерство на земеделието и горите

www.mi.government.bg - Министерство на икономиката

www.doe.bg - Министерство на енергетиката и енергийните ресурси

www.minfin.government.bg - Министерство на финансите

www.mrrb.government.bg - Министерство на регионалното развитие и благоостройството

www.minedu.government.bg - Министерство на образованието и науката

www.mtc.government.bg - Министерство на транспорта и съобщенията

Back   HOME 2 юли 2004 г.