БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Компютърно обучение

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира компютърно обучние за получаване на европейския компютърен сертификат XPERT .

Учебната система Европейски компютърен сертификат дава обширни знания и практически умения за работа с широко използвани потребителски офис-програми. Курсовете са насочени към лица, търсещи работа или заети в сферата на частните и публични услуги и администрация, от финансово-счетоводните отдели на търговски и промишлени предприятия, както и към самостоятелни малки и средни предприемачи. Системата се състои от осем модула. Всеки модул завършва с еднакъв за цяла Европа изпит. За всеки издържан изпит се дава свидетелство. След успешно завършване на трите задължителни модула "Основи на електронната обработка на данни", "Основи на текстообработката" и "Основи на Интернет" се дава Европейски компютърен сертификат Xpert.

Обучението ще започне на 12 юли (понеделник) и ще продължи до 30 септември 2004 г. Графикът на учебните занятия ще бъде изготвен след сформиране на групата съобразно изискванията на курсистите.

Основни модули на обучението:

  1. Основи на електронната обработка на данни
  2. Основи на текстообработката
  3. Основи на Интернет

Лектор: Галина Манова, сертифициран преподавател от Сдружението на Германските народни университети

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на E-mail: education@bcci.bg

За повече информация: www.education-bulgaria.org

Таксата за курса в размер на 400 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на:
НЦПО 1000 388 618
банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.


Back   HOME 30 юни 2004 г.