БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


МТСП АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРОГРАМА

ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Среща-семинар в град Враца 30 Юни 2004 г., сряда

10.15-10.30 Регистрация
10.30 -10.35 Откриване на срещата
Приветствие от Областния управител на Област Враца
Г-н Лъчезар Борисов
10.35 -10.40 Приветствено слово от Кмета на община
Враца Г-н Войслав Бубев
10.40-10.45 Приветствие от Заместник-министъра на труда и социалната политика Г-н Румен Симеонов
10.45 -11.05 Тема: "Организация на работата на Агенцията по заетостта и взаимодействието й с клиентите и местните партньори" Г-н Сотир Ушев - Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
11.05 - 11.25 Тема: "Основни направления на активната политика през 2004 г." Г-жа Росица Стелиянова - Заместник изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
11.25 -11.45 Тема: "Технология за кандидатстване по инициативи, реализирани на пазара на труда" Г-жа Пенка Йорданова - Директор "Услуги по заетостта" в Агенцията по заетостта
11.45 -12.00 Кафе - пауза
12.00 -12.20 Тема: "Национална on-line трудова борса на Агенцията по заетостта" Г-жа Зина Андреева - Директор "Информация и анализи" в Агенцията по заетостта
12.20 -12.40 Тема: "Представяне на националната програма от социални помощи към осигуряване на заетост"
Г-жа Надежда Петрова - Национален координатор на програмата
12.40 -13.00 Тема: "Икономическа и социална реалност поглед на бизнеса" Г-н Божидар Данев - Председател на Българската стопанска камара
13.00 -13.30 Сесия "Въпроси и Отговори"
13.30 Закриване на семинара, коктейл

 

Back   HOME 29 юни 2004 г.