БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Семинар на тема:
"Програма САПАРД и други източници за финансиране на селското стопанство"

На 2 юли 2004 г. (петък) от 10 до 13 ч. в зала III етаж на Българската търговско-промишлена палата ще се проведе семинар на тема "Програма САПАРД и други източници за финансиране на селското стопанство" с лектор г-н Румен Велковски - бизнес консултант.

Участниците в семинара ще имат възможност да получат информация относно подготовка на бизнес планове, приоритети при финансиране, възможности за банково кредитиране срещу одобрен проект и др.

Всеки от участниците ще получи комплект материали, които ще му бъдат от полза при подготовка на документи за фонд "Земеделие".

От 2 юли 2004 г. БТПП стартира нова услуга за своите членове, свързана с методологическа и техническа помощ при подготовка на документи за кандидатстване по САПАРД.

Информация за услугата ще получите по време на семинара.

За допълнителни въпроси, моля обръщайте се на тел.: (02) 988 34 82.

Регистрационна форма

Back   HOME 28 юни 2004 г.