БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Трудова борса за кулинари

На 14 юни 2004г. в парк-хотел “Москва” ще се проведе трудова борса, кулинарна изложба на курсисти и срещи с работодатели. Борсата се организира организира от център за професионално обучение “Кариера” към фирма “Интербизнес”, който спечели проект по програма ФАР, финансиран от Европейския съюз на тема “Адаптиране към изискванията на пазара на труда в България – съвременни подходи за професионално обучение на безработни за придобиване на професиите “Сладкар” и “Готвач”. Партньори по проекта са Българска търговско-промишлена палата, Община Самоков, Община Костенец, Съвет по туризъм – София, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Сдружение “Образование” към Конфедерация “Подкрепа”.

Проектът стартира на 1 декември 2003г. и е с продължителност 10 месеца. За придобиване на професиите “сладкар” и “готвач” се обучават 80 безработни лица от общините Самоков, Костенец и Ихтиман. След полагане на финален изпит по теория и практика успешно завършилите ще получат ІІ-ра квалификационна степен по професиите.

Back   HOME 25 юни 2004 г.