БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Представители на Евроазиатската промишлена асоциация посетиха БТПП

БТПП организира бизнес среща между казахстански бизнесмени, представители на Евроазиатската промишлена асоциация и български фирми. Начело на делегацията от Казахстан беше президента на асоциацията Александър Машкевич.

Казахстанските предприемачи проявяват интерес към сътрудничество с български фирми, работещи в областта на тежкото машиностроене, производство и износ на лекарства и леката промишленост. На срещата те обсъдиха със зам-президента на "Главболгарстрой" АД Димитър Петров възможностите за съвместни строителни проекти в Централна Азия и Казахстан.

Евроазиатската промишлена асоциация е създадена през 2001 г. и е най-голямото нестопанско обединение от областта на минно-добивната, металгуричната, енергетичната и въглищна промишленост в Казахстан.

В момента взаимната търговия между България и Казахстан се осъществява на базата на подписаната Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество, съгласно която страните взаимно си предоставят режим на най-облагодетелствана нация.

По данни на Министерство на икономиката през последните две години стокообменът между България и Казахстан нарасна изключително много, достигайки през 2003 г. 136.8 млн.долара, срещу 11.8 млн. долара през 2001 г., в следствие от силно увеличените доставки у нас на казахстански нефт.

По данни на БТПП до 2003 г. в България са регистрирани 11 смесени дружества, 8 дружества със 100% казахстанско участие и 3 казахстански търговски представителства.