БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


НЦПО при БТПП връчи сертификати “Валутен касиер”

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Националният център за професионално обучение (НЦПО) в системата на БТПП проведоха поредния курс за обучение “Валутен касиер”.

В обучението взеха участие служители на Корпоративна банка. Курсистите придобиха познания относно нормативната уредба за осъществяване на касовите операции с платежни средства, окументооборота, необходим за документиране на касовите операции, ортирането на банкнотите, обработката на информацията по движението на финансовите средства и др. Практическата подготовка беше осъществена от специалист по касовите операции от Българска народна банка.

Г-н Георги Чернев, председател на НЦПО и зам-председател на БТПП връчи официално удостоверенията за професионална квалификация.