БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Представяне на възможностите за бизнес с Египет

На 17 юни 2004 г. в БТПП се проведе дискусия, посветена на търговско-икономическите отношения между България и Египет. В срещата участва вторият секретар към посолството на Арабска република Египет Мохамед Раслан и над 40 представители на български фирми. Това е втората от поредицата срещи между дипломатически представители и българския бизнес за търговско-икономическите възможности, които предоставят арабските страни. Египет е основният търговски партньор на България от арабските страни, като за последните години е най-големият пазар за български стоки от региона на Близкия Изток и Северна Африка.

По време на срещата Мохамед Раслан подчерта, че до края на тази година Египет може да се превърне в най-големия производител на втечнен природен газ. Средствата от износа на алтернативни източници на енергия, които предлага страната, възлизат на 2 млрд.щ.д.

На 11 май 2004 г. между България и Египет бяха подписани спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, протокол за сътрудничество в областта на строителството и споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и Египетската компания за гарантиране на експортните кредити (ECGE). Според Раслан това ще открие възможности за фокусиране върху области, в които двете страни имат общи интереси и опит и за участие в съвместни проекти.

За 2003 г. стокообменът ни с Египет възлиза на 48, 3 млн. щ.д. Износът е формиран основно от ел. трансформатори и полупродукти от желязо, а вносът - почти изцяло от ориз, сол и полимери.

Между двете страни има подписани споразумения за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, за насърчаване на износа, за избягване на двойното данъчно облагане, протокол за сътрудничество в областта на строителството и др.

Източници на бизнес информация за Египет в Интернет:
Търговски справочник на Египет - www.egtrade.com
Асоциация на египетските износители - www.expolink.org
Аеролинии до Египет - www.airlines.egypt.com