БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Семинар-обучение “Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд”

На 24 и 25 юни 2004 г. от 9:30 до 13:00 ч. в заседателната зала на Българската търговско-промишлена палата (ул.Парчевич 42) ще се проведе семинар-обучение на тема ”Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд”.

Предварителна програма на семинара:

24 юни (четвъртък)

“Нормативна база, управление на безопасност и здраве, оценка на риска, служби по трудова медицина”
д-р м.н.Станка Николова

09.30 – 11.00 часа

11.00 –11.30 часа – кафе пауза

11.30 – 12.30 часа

12.30 – 13.00 часа – Въпроси и отговори

25 юни (петък)

“Права и задължения на страните по индивидуаланите трудови правоотношения за безопасни и здравославни условия на труд – юридическа отговорност и контрол”
асистент Иван Янев, катедра по “Трудово и осигурително право” при Софийски университет.

Считаме, че настоящото обучение ще бъде от полза за работодателите и лицата, занимаващи се с “управление на персонала”.

Желаещите да участват в семинара следва да потвърдят в БТПП при г-жа Мариана Танчева,
факс: (02) 987 32 09 , E-mail: mtancheva@bcci.bg,
като посочат име на участника, длъжност, фирма, адрес, тел., факс.

Участието е безплатно.

Срок за потвърждение: 22 юни (вторник)

За допълнителна информация: тел.: (02) 988 34 82