БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Посещение на представител на Федералното министерство за
икономическо сътрудничество и развитие на Германия

На 14 юни 2004 г., по инициатива на Института за международно сътрудничество на Сдружението на германските народни университети (ИМУ/СГНУ) на посещение в Българската търговско-промишлена палата) беше г-жа Улрике Фогт от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Германия.

В рамките на работната среща г-жа Фотг се запозна с развитието на отношенията между Германските народни университети за придобиване на компютърни умения и Националния център за професионално обучение в системата на БТПП по програмата Xpert .

Обсъдени бяха възможностите за реализиране на съвместни проекти по програмите Леонардо да Винчи, Грундвиг, ФАР и др.