БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проведе се втора среща във връзка с
проектозакона за браншовите организации

На 8 юни 2004 г. се проведе втора работна среща за обсъждане на проектозакона за браншовите организации с председателя на Комисията по икономическа политика към НС Валери Димитров.

Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюзът на работодателите в България (СРБ) и представените на срещата браншови организации, участвали в разработването на проекта под ръководството на GTZ, още веднъж заявиха становището си, че е необходимо да се допусне възможност в един бранш да има повече от една представителна браншова организация.

Дискусионни останаха въпросите, свързани с прецизиране на критериите за представителност, функциите на представителната браншова организация и отношенията й с държавните органи.

Работата по законопроекта ще продължи и през следващата седмица.