БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Съвместна дейност на БТПП и Нов български университет

На 7 юни 2004г. в сградата на БТПП се проведе среща между Георги Чернев, зам.-председател на БТПП и председател на Националния център за професионално обучение в системата на БТПП, и Светлана Дренска, директор на Училището по мениджмънт към Нов български университет.

По време на работната среща бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и договор за съвместна дейност относно обучение по програмите за получаване на Професионален сертификат и Професионална диплома по мениджмънт на The Open University, Великобритания.

Дискутира се участието на БТПП и НЦПО в обучението в магистърски програми “Управление чрез тотално качество и организационно съвършенство” и “Управление и развитие на човешките ресурси” на НБУ.

НЦПО се ангажира да популяризира дългосрочните и краткосрочни програми за вътрешнофирмено обучение сред членовете на Палатата.