БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Представители на 8 столични бюра по труда с европейски сертификат Xpert

На 27 май 2004 г. в Българската търговско-промишлена палата председателят на БТПП Божидар Божинов официално връчи първите сертификати за компютърна грамотност, признати в цяла Европа X p e r t.

Сертификатите бяха връчени на представители на Дирекциите "Бюра по труда" - Средец, Възраждане, Люлин, Искър, Оборище, Триадица, Красно село и Младост в София, които преминаха успешно курс на компютърно обучение по европейската програма, проведен от Националния център за професионално обучение в системата на БТПП (НЦПО).

Участниците в курса успешно положиха задължителния изпит пред сертифицирани по европейските стандарти преподаватели. Посредством курса беше постигната една от основните цели предвид глобализацията на пазара на труда, а именно - предоставяне на обучение и документи, признати в цяла Европа.

Xpert е международно призната система за обучение и сертифициране на умения в областта на компютърната грамотност. Системата възниква в Долна Саксония, като се развива успоредно и в Бавария и Северен Рейн-Вестфалия и е една от трите международни системи за сертифициране и обучение по компютърна грамотност.

Предвид присъединяването на България към Европейския съюз и реализацията на целите от Лисабонската стратегия, е необходимо да бъдат приети и утвърдени редица регулации, свързани не само със свободното движение на капитали и стоки, но и с движението на хора с унифицирани квалификационни умения и познания.