БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Прокомитетите от Югоизточна Европа и Европейския заседават в Лондон

На 27 май 2004 г. се провежда първата съвместна среща на организациите на прокомитетите от Европейския съюз и Югоизточна Европа (EUROPRO и SECIPRO) в Лондон. Домакин е британският прокомитет SITPRO.

Темите на срещата са въвеждането на "безхартиена митница" съгласно концепцията на Европейския съюз, сертификат за тегло, мястото на прокомитетите в улесняването на търговията и развитието по проекта за Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа (TTFSE). На 28 май ще бъде посетено и контейнерното пристанище в Лондон.

БУЛПРО се представлява от г-н Марин Димитров, Министерство на икономиката, който ще докладва за сертификата за тегло на камионите, дейностите по въвеждането му от палатите в региона и подкрепата на Асоциацията на балканските палати (АВС) за тази инициатива.