БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Екологичен форум

На 8 и 9 юни 2004 г. в х-л "Хилтън", Български икономически форум (БИФ) организира за втори път бизнес-форум за инвестиции в околната среда. Във форума участват представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на енергетиката, фирми, неправителствени организации и др.

БТПП като съучредител на БИФ подкрепя бизнес-форума и очаква той да протече при повишен интерес.

Особено голямо внимание ще предизвика темата "Околна среда и опаковки". По инициатива на БТПП, по тази тема се проведоха няколко срещи, при които се изясниха основните проблеми и се оформиха предложения за тяхното решаване.

Браншовите организации проявиха особена активност и се включиха в дискусиите. Много от направените от тях предложения бяха акцептирани от МОСВ. Предстои среща и с Министерство на финансите по въпроси за начисляване и осчетоводяване на таксите за опаковки, за ДДС и др.

Фирмите в България следва да изберат една от трите възможности за оползотворяване на отпадъците: заплащайки такса, индивидуална или колективна форма.

Таксата за един участник е 90 евро.

Подробностите за участие и програмата на форума са посочени в www.biforum.org