БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Покана за участие в среща с австрийска икономическа мисия
"Интернационализация посока България"
26 - 28 май 2004 г.

Австрийска икономическа мисия ще посети България на 26 - 28 май 2004 г. за срещи на официално и фирмено равнище.

Икономическата мисия е организирана от Стопанска камара на Австрия съвместно с Австрийско търговско представителство София. Участниците в делегацията са представители на австрийски фирми от изброените по-долу области. Събитието има за цел установяването на нови бизнес-контакти между български и австрийски фирми както и създаването на възможности за бъдещо коопериране.

Срещите с български фирми ще се състоят на 27.5.2004 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. и на 28.5.2004 г. от 9:00 ч. до 15:00 ч. в конферентната зала на хотел “Централ”, бул. Христо Ботев, 52, 1000 София.

Каним българските фирми да се възползват от тази възможност за създаване на контакти с австрийски фирми. По-долу даваме списък на австрийските фирми-участнички:

За български фирми участието е безплатно.

Ако се интересувате от контакти с австрийски фирми, молим да направите заявка за среща на следния адрес (заявка за участие) :

Фирма Предлага: Интернет-адрес: Търси контакти с:
Bären Batterie GmbH Батерии и акумулатори, вкл. за автомобили и индустриални цели www.fiamm.com вносители и търговци
Brüder Baumann Ges.m.b.H. Щампирани тъкани за завеси и дамаски www.baumann.co.at Партньори за кооперирано производство, вносители и търговци
EVN AG Енергетика, услуги в сферите водоснабдяване, третиране на отпадъци, телекомуникации www.evn.at Партньори за коопериране
FISCHER Maschinen u. Apparatebau AG Панелни топлообменници и инсталации за пастьоризиране www.fischer-ag.com Представители/сервизни фирми от областта на млекопреработката и плодовите сокове
Gutiu Nikolaus, Export-Import Облекло и обувки втора употреба www.gutiu.at Вносители/търговци на едро с дрехи и обувки втора употреба
HAUK Industrieberatung Консултации относно хладилни и климатични инсталации за релсови и специални транспортни средства и самолети; големи дизелови двигатели/двигатели с вътрешно горене - Вносители и партньори за копериране
ISOMAX Dekorative Laminate AG Ламинирани плоскости за строителството и мебелната индустрия www.maxontop.com Клиенти от строителството и мебелната индустрия
Krickl Weighing Systems KG Мобилни системи за претегляне/везни (вкл. за нефт и втечнени газове) www.kws-waage.at Фирми, предлагащи втечнени газове, спедитори на втечнени газове, фирми-производителки на цистерни
Ing. Werner MARSAT & Co. GmbH, MAWEXPLAN-ENERGIETECHNIK Технически консултации, управление на проекти, проектиране, планиране, подготовка на търгове в строителството, домакинската техника, електротехниката, информационните технологии, техниката за безопасност; търсене на източници на финансиране www.mawex.at Консултанти от сферата на енергетиката, строителни фирми
METALLCHEMIE Ges.m.b.H. Галванотехника, третиране на повърхности www.metallchemie.at Представители (с възможности за сервизно обслужване) от металоопреработващата промишленост
NIEDERMAIR SACKL GMBH. Конструиране и изработка на специални машини и компоненти www.niedermair-sackl.at Вносители/потребители на специални машини
TITANIC Optik Austria Рамки за корекционни и слънчеви очила, контактни лещи, принадлежности www.titanic-eyewear.at Оптики, търговци и вносители
VOEST-ALPINE Industrie-anlagenbau GmbH & Co Технологии за стоманодобив, ВЕЦ, електропроизводство и електроразпределение www.vai.at Строителни и монтажни фирми (по-специално от областта на водната енергетика, енергетиката и водопречистването)