БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Защита на българските производители на кожи и текстил от нелоялна конкуренция

На 17 май 2004 г. ще се проведе заседание на Държавно-обществената консултативна комисия за подпомагане развитието на митническата администрация.

По искане на БТПП и членуващите в нея браншови организации, в дневния ред са включени следните теми:

Анализът бе поискан от участниците в инициираната от Асоциацията на изностители на облекло и текстил среща с търговските представители на Гърция, Китай и Турция, която се проведе в БТПП на 25.02.2004 г. Доклад по темата ще изнесе г-н Асен Асенов, директор на Агенция Митници.