БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП и ТПП на Молдова подписаха споразумение за сътрудничество

Споразумение за търговско-икономическо сътрудничество подписаха БТПП и Търговско-промишлената палата на Молдова. Това стана в рамките на организирания от БТПП Българо-молдовски бизнес-форум по повод официалното посещение на президента на Република Молдова Владимир Воронин. Форумът беше официално открит от президентите на Р България и на Р Молдова.

Според подписания документ двете палати ще активизират взаимния обмен на актуална бизнес информация, ще работят съвместно за организиране на бизнесделегации и смесени форуми и за създаване на кооперативни предприятия от двете страни.

По време на форума се проведоха над 200 двустранни срещи, между фирми, специализирани в областта на туризма, фармацевтиката и парфюмерията, винопроизводствота, консервната промишленост и др.

По време на официалната визита на молдовския президент също така бяха подписани споразумение за свободна търговия между България и Молдова, споразумение за сътрудничество в областта на пощенските съобщения, информационните и комуникационните технологии и други четири двустранни документа.