БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проведе се общо събрание на Браншовата камара на хлебопроизводителите

На 12 май 2004 г. се проведе общото събрание на Браншовата камара на хлебопроизводителите. На събранието председателят на камарата Борис Инчев подчерта основните проблеми в бранша - намесата на държавата с непазарни функции и средства и предизвикателствата на евроинтеграцията.

Изразена беше благодарност към БТПП за подготовката и организацията на проведената през януари т.г. кръгла маса, посветена на проблемите по веригата брашно-зърно-хляб и подкрепата за създаване на зърнен борд.

Общото събрание направи промени в устава и в управителния съвет на браншовата камара.

Поздравление от името на Българската търговско-промишлена палата към Браншовата камара на хлебопроизводителите.