o Проведе се годишно общо събрание на Браншовия съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна промишленост

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проведе се годишно общо събрание на Браншовия съюз на кожарската,
кожухарската, обувната и галантерийна промишленост

На 28 април 2004 г. се проведе Годишно общо събрание на Браншовия съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна промишленост. Гост на събранието беше зам-председателят на БТПП Георги Чернев.

На събранието бяха разисквани основните проблеми в бранша като контрабанден внос, митнически измами, сурови кожи, регистрация по ДДС, вътрешен и международен пазар, евроинтеграция, участие в международни проекти, търговска марка, контролиращи органи и други въпроси, по които браншовия съюз и БТПП работиха активно през 2003 г.

Браншовия съюз с тревога постави въпроса за ролята на държавата и контролните органи. На практика цялата тежест от тяхната дейност се стоварва върху фирмите от светлата икономика. Дори имаше упреци, че държавата води политика на унищожаване на малките и средни предприяти. Примери бяха дадени за инспекцията по труда в Пазарджик и други градове в страната.

Зам-председателят на БТПП се ангажира с организирането на срещи за изясняване на проблемите. Веднага бе уговорена среща с председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите за извършване на конкретни проверки при търговци, които продават вносни стоки с български етикети и т.н.

Като цяло фирмите в бранша са убедени, че браншовият съюз и БТПП са тези, които могат и помагат на фирмите в бранша, остава администрацията да бъде по-активна и по-ефективна в своите действия и диалогът да води и до конкретни резултати.