БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП участва в партньорски проект за обучение по мениджмънт

Българската търговско-промишлен палата и Националният център за професионално обучение в системата на БТПП, заедно със Съюза на работодателите в България, са партньори по проект на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) за ефективно управление на браншови организации, международни програми за финансиране на НПО и партньорства с общини.

В тази връзка, на 29 април (четвъртък) от 9:30 ч. в х-л "България" в гр. Бургас ще се проведе семинар за обучение по мениджмънт на неправителствени организации. Домакин на семинара е Бургаската търговско-промишлена палата.

Темата е как на местно ниво е организирано представителството на интересите на бизнеса и какъв е опитът на национално ниво. Участниците, които са над 25 представители на местни браншови организации, ще имат възможност да се запознаят по-подробно с управление на неправителствена организация в условията на пазарна икономика и финансиране по международни програми.

Мероприятието ще бъде открито от представители на БТПП и СРБ. От страна на БТПП приветствие ще направи зам.-председателят Георги Чернев. На откриването e поканен и кметът на гр. Бургас.