БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Компютърно обучение Xpert

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата (НЦПО) организира от 20 април 2004 г. компютърно обучение по програма Xpert.

Xpert е международно призната система за обучение и сертифициране на умения в областта на компютърната грамотност. Системата възниква в Долна Саксония като се развива успоредно и в Бавария и Северен Рейн-Вестфалия и е една от трите международни системи за сертифициране и обучение по компютърна грамотност.

В курса ще бъдат включени представители на Дирекциите "Бюра по труда" на общините в София Средец, Възраждане, Люлин, Искър, Оборище, Триадица, Красно село и Младост, с които НЦПО активно си сътрудничи.

Обучението завършва с връчване на признат в ЕС сертификат.