БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП регистрира безвъзмездно фирми на хора със специфични възможности

БТПП ще регистрира безвъзмездно фирмите-членове на Съюза на инвалидите в България (СИБ) в Единния си търговски регистър. Това пише в меморандума за сътрудничество, който подписаха двете организации. Целта на споразумението е двете неправителствени организации да обединят усилията си за насърчаване на частното предприемачество на хора с увреждания и разкриването на работни места за лица със специални възможности.

Според документа БТПП ще предостави на фирмите-членове на СИБ възможността да ползват преференциалните услуги. В Съюза на инвалидите членуват над 200 фирми.

СИБ е член на БТПП от 2002 година. Други организации на хора с увреждания, членуващи в Палатата, са Съюза на глухите и Съюза на слепите в България.