БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Българо-фламандски проект за фермери

От 14 до 16 април 2004 г. се проведе семинар на тема "Създаване на правна рамка на организациите на производители в Република България", организиран от Националния център за професионално обучение в системата на БТПП.

Лектори на семинара бяха фламандски представители на организациите на производители, както и експерт от Министерство на земеделието. Модератор на обучението беше Стефан Уейкарт, мениджър на проекта и преподавател в Университета в Гент.

В семинара активно участие взеха представители на клоновете на НЦПО от Варна, Видин, Враца, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Сливен, както и членове на Българската асоциация на фермерите - партньор на НЦПО по реализацията на проекта. Поканени бяха и служители на Националната служба по съвети в земеделието от цялата страна, както и представители на вече създадени организации на производители в България.

Интересът към проекта е голям и от гледна точка на ставащата напоследък все по-актуална тема за клъстерите - вертикални и хоризонтални.

Все още политици и икономисти се упражняват на тази тема по-скоро теоретично. В тази връзка се подготвя провеждане на семинар и за народни представители от комисията за земеделие, които да бъдат информирани за хода на проекта и необходимите промени в законодателството.